Inspirationsportalen Hellogotland.se
 
 
 
 
ringmuren
 
Saint-Gorans porten
Saint-Gorans porten
Saint-Gorans porten

Sankt Göransporten – Porten ut till Nordergravar

Denna port leder från innerstaden ut mot S:t Görans hospital som låg norr om staden. Utanför porten finns en stenbro med två valv som leder över Nordergravar. Inofficiellt namn under Medeltidsveckan är “Lokeporten,”...
 
 
ringmuren
 
Fiskarporten
Fiskarporten
Fiskarporten

Fiskarporten

Fiskarporten är en port intill Kruttornet. Den byggdes under senare delen av medeltiden, troligtvis på 1400-talet. Fiskarporten ledde till en liten fiskehamn som man tror låg i anslutning till stadens hamnområde.
 
 
ringmuren
 
söderport
söderport
söderport

Söderport

Namnet på porten är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade stadskartorna. Den yttre träporten fanns kvar på sina porthakar till år 1873.

 
 
ringmuren
 
Kajsartornet
Kajsartornet
Kajsartornet

Kajsartornet

När första etappen av Gamla muren nästan var färdig, uppfördes marktornen. Det första marktornet var KAJSARN. Detta namn är känt sedan 1750 men kan ha sitt ursprung längre tillbaka i tiden. Namnet Kajsarn syftar på kejsare. Tor...
 
 
ringmuren
 
Kärlkokeriet
Kärlkokeriet
Kärlkokeriet

Tjärkokeriet

Inbyggt i muren ligger ett litet hus som kallas Tjärkokeriet. Här kokades under en tid trätjära för impregnering, “litning”, av det tågvirke som tillverkades på en repslagarbana vid Södra Murgatan. Huset byggdes för...

 
 
ringmuren
 
Skolporten
Skolporten
Skolporten

Skolporten

I samband med att Visby folkskola uppfördes 1891 togs en mindre port upp i muren för att underlätta kommunikationerna. Den fick namnet Skolporten och har senare utvidgats flera gånger. Muren var delvis raserad på det här ställe...
 
 
ringmuren
 
Kvarntornet
Kvarntornet
Kvarntornet

Kvarntornet

Kvarntornets namn är känt sedan början av 1600-talet. Den danske historikern Jakob Langebek nämner i sin dagbok från 1753-1754 att han i Visby besökte Kvarntornet och såg “tre våningar, alla var fyllda av handkvarnar på v...
 
 
ringmuren
 
österport
österport
österport

Österport

Österport var den port som landsvägen från östra och centrala Gotland ledde till. Det är troligt att den redan från början var en viktig kommunikationsled. Från Österport gick vägen till den enda stora öppningen genom Klinten o...

 
 
 
ringmuren
 
Dalmanstornet
Dalmanstornet
Dalmanstornet

Dalmanstornet

Det tunnvälvda tornrummet har sittbänkar infällda i muren. Ovanför tornrummet finns en eldstad, vars rökgång mynnar ut under tornkrönet. Tornets höjd, ca 17 meter, gjorde det till ett riktmärke för sjöfarande till Visby. År 178...
 
 
ringmuren
 
brunnsporten
brunnsporten
brunnsporten

Brunnsporten

Tillgången till vatten var dålig och endast ett fåtal brunnar fanns på Klinten. Detta innebar att man 1863, lät borra en brunn i Östergravar, utanför ringmuren. I samband med detta togs ett ringmursvalv upp i kvarterets mitt oc...