Missa inte
 

 

Söderport

 
söderport
söderport
söderport

 
Sammanfattning
 

Besöksvärde
 
 
 
 
 


 
Tillgänglighet
 
 
 
 
 


 
Imponerande
 
 
 
 
 


 
Vacker
 
 
 
 
 


 
Sammanlagt resultat
 
 
 
 
 


Ditt betyg?
1 totala betyg

 


Sammandrag

Namnet på porten är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade stadskartorna. Den yttre träporten fanns kvar på sina porthakar till år 1873.

0
Publicerad 3 juni, 2014 av

 
Läs mer
 
 

Söderport ligger i den vinkel som muren bildar där Östermur möter Södermur. Namnet på porten är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade stadskartorna. Den yttre träporten fanns kvar på sina porthakar till år 1873. Några spår efter en äldre port har inte påträffats, varför man antar att porttornet i Söderport byggdes i ett senare skede. Tornet är till skillnad från övriga porttorn fint bearbetat med mycket tunna fogar. Tornets murverk är endast bevarat till 6,5 meters höjd. Marknivån har inte förändrats sedan porttornet uppfördes och man ser därför porten i sina ursprungliga proportioner. I det kryssvälvda tornrummet finns två sittnischer och en av valvsnibbarna har murens enda skulpturella utsmyckning. Det är ett eroderat dubbelansikte, där man nu endast med svårighet kan urskilja anletsdragen.

Av tornets andra våning är bara den södra muren bevarad. Här, liksom i de andra huvudportarna, har en gång funnits en eldstad. Vid en undersökning år 1902 av golvet över portvalvet upptäcktes i ett brandlager en mängd föremål som var avsedda för tornets försvar. Här hittades både pilspetsar och delar till eldvapen. Föremålen är från medeltiden och fram till 1600-talets början. Möjligen kan brandlagret sättas i samband med den förödande brand som rasade på muren och i staden år 1611. På grund av den ökade fordonstrafiken genom Söderport beslöts 1947 att på båda sidor om den medeltida portöppningen ta upp den nuvarande gångportarna i muren. Genom Söderport kom landsvägen från södra Gotland in i Visby. Alldeles innanför porten ligger Södertorg.0 KommentarerBli först att lämna en kommentar!


Lämna en Kommentar


(obligatoriskt)


Hellogotland.se