Inspirationsportalen Hellogotland.se
 
 
 
 
ringmuren
 
Saint-Gorans porten
Saint-Gorans porten
Saint-Gorans porten

Sankt Göransporten – Porten ut till Nordergravar

Denna port leder från innerstaden ut mot S:t Görans hospital som låg norr om staden. Utanför porten finns en stenbro med två valv som leder över Nordergravar. Inofficiellt namn under Medeltidsveckan är “Lokeporten,”...
 
 
ringmuren
 
Fiskarporten
Fiskarporten
Fiskarporten

Fiskarporten

Fiskarporten är en port intill Kruttornet. Den byggdes under senare delen av medeltiden, troligtvis på 1400-talet. Fiskarporten ledde till en liten fiskehamn som man tror låg i anslutning till stadens hamnområde.
 
 
ringmuren
 
söderport
söderport
söderport

Söderport

Namnet på porten är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade stadskartorna. Den yttre träporten fanns kvar på sina porthakar till år 1873.